Tag: गुलाब लागवडीसाठी जमीन कशी असावी

गुलाबाची शेती कशी करावी

गुलाबाची शेती पारंपरिक शेतीबरोबरच आता काळानुसार बाजारात कशाला जास्त मागणी आहे  हे  पाहून  शेती करायला  हवी  . तुम्ही  जर  आपल्या शेतीत नवीन काहीतरी करू पाहत असाल तर फुलांची शेती हा…