Tag: पिंपळवाडी

औरंगाबाद जिल्यात जून ते ऑगस्ट पर्यंत पाऊसाचे रिपोर्ट

  औरंगाबाद जिल्यात आतापर्यंत पडलेल्या पाऊसाची सरासरी आणि पडलेल्या पाऊसाचे रिपोर्ट हे खालील प्रमाणे आहे   सर्कल चे नाव साधारण पाऊस पडलेला पाऊस कमी/अधिक प्रमाण MM औरंगाबाद 492.1 411.6 -80.5…