Tag: स्पिरुलिना शेती

स्पिरुलिना शेती

स्पिरुलिना म्हणजे काय? स्पिरुलीना ही शेवाळवर्गीय वनस्पती आहे. तिच्यात प्रथिनांचे प्रमाण अधिक असते. स्पिरुलिनाची शास्त्रीय पद्धतीने शेती केली जाते. ज्याला रेसवे पॉण्ड म्हणतात अशा हौदामध्ये स्पिरुलिनाची शेती होते. पाण्यात तयार…