शेळी पालन

कमी गुंतवणुकीत मिळवा जास्त उत्पन्न

शेळी पालन

शेळी पालन हा व्यवसाय शेतीपूरक व्यवसाय आहे आणि शेतकरी हा कमी पैशात व कमी जागेत हा व्यवसाय अगदी सहज करू शकतो

शेळी पालनाचे फायदे

– शेळी पालन हा कमी गुंतवणुकीचा व्यवसाय आहे – एका वेळी दोन पिलांना जन्म देणाची क्षमता – शेळ्या विकुन लगेच पैसे भेटतो

शेळी पालनाचे फायदे

– शेळी हा प्राणी काटक असतो. हवामानाशी जुळवुन घेण्याची क्षमता खूप असते – शेळ्या या १५ ते १७ महिन्यात दोनदा वितात त्यामुळे संख्येत लवकर वाढ होते

शेळी पालनाचे फायदे

– शेळ्या या १५ ते १७ महिन्यात दोनदा वितात त्यामुळे संख्येत लवकर वाढ होते – एका वेळी दोन पिलांना जन्म देणाची क्षमता

शेळी पालनाचे फायदे

– शेळीचे यांचे मांस चविष्ट असते. – राहण्यास जागा कमी लागते.

शेळी पालनाचे फायदे

लेंडी खत उत्तम होते आणि त्याला खुप चांगली किंमत मिळते. – शेळ्याना खाण्यास कोणत्याही प्रतिचाही चारा चालतो

शेळी पालन पद्धती

शेळी पालन दोन पद्धतीचे आहेत.बंदिस्त व अर्धबंदिस्त.

शेळीच्या जाती

– जमनापरी शेळी – संगमनेरी शेळी – बिटल शेळी – उस्मानाबादी शेळी आणखीन इतर