दुग्ध व्यवसायामधील महत्त्वाची गोष्ट

shetkarimi.com

जास्तीत जास्त नफा देणारा व्यवसाय 

गाईंचे योग्य व्यवस्थापन केल्यास जास्तीत जास्त नफा देणारा हा एक व्यवसाय आहे

चारा नियोजन

 जर स्वतःचे शेत असल्यास योग्य प्रकारे चारा  नियोजन करून त्यावरील खर्च कमी करता येतो

योग्य जातीच्या गाईची निवड

 दुग्ध व्यवसायात जर आपण योग्य जातीच्या गाईची निवड केल्यास जास्तीत जास्त प्रमाणात दुधाचे उत्पादन घेऊन  नफा हा वाढवण्यात येऊ शकतो

 योग्य गाईची निवड 

गोठ्यामध्ये जास्तीत जास्त दूध देणारी  व आरोग्य चांगले असणारी गाईची निवड करावी  त्यामुळे तिच्या आरोग्यावर खर्च कमी होऊन उत्पन्न जास्त मिळेल 

योग्य खुराक

गाईला योग्य खुराक देण्यात यावा त्यामुळे गाईच्या दुधाच्या उत्पादनामध्ये   गाईच्या

 गोठ्याची स्वच्छता 

गोठा स्वच्छ व हवा खेळती असणारा असावा ज्यामुळे गाई निरोगी राहतात व दूध उत्पन्न  वाढते 

गाईंच्या प्रजननाकडे लक्ष

गाईंच्या प्रजननाकडे लक्षपूर्वक काळजी घ्यावी  ज्यामुळे  चांगल्या कालवड तयार होऊन  भविष्यात जास्तीत जास्त  दुधाचे उत्पन्न घेता येईल