Tag: Fertilizer

शेतकऱ्यांनो खते आणि कीटकनाशके खरेदी करत आहात , त्या आधी हे वाचा!

शेतकऱ्यांनो सावधान बाजारामध्ये आता बनावट खत औषधांबरोबरच बनावट कीटकनाशके विकणाऱ्यांचा देखील  सुळसुळाट झाला आहे. खरिपासाठी शेतकऱ्यांना बी-बियाणे, खत-औषधे त्याबरोबरच कीटकनाशके यांची खरेदी करावी लागत असते आधीच शेतीतून मिळणारे तुटपुंजे उत्पादन…