Tag: खेकडा पालनाच्या पद्धती

खेकडा पालन

खेकडा पालन कसे करावे? मत्स्य व्यवसाय बरोबरच खेकडा पालन हाही व्यवसाय शेतीला जोड धंदा म्हणून करण्यात येत आहे. खेकड्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात प्रथिने असतात. त्यामुळे खवय्यांची संख्या ही वाढत चालली आहे.…