आज पासून राज्यामध्ये 21 नोव्हेंबर पर्यंत अनेक भागात पाऊस पडण्याची शक्यता आहे.

तसेस आपण पाहिलं असेल कि काही दिवसांपासून थंडीचे प्रमाण अतिशय कमी झाले असुन राज्यात काही ठिकाणी पाऊस पडत आहे आणि अश्याच प्रकारचा पाऊस 22 नोव्हेंबर पर्यंत पडणार आहे असे दर्शवण्यात आले आले आहे.

येत्या 21 नोव्हेंबर पर्यंत पावसाची तीव्रता राहणार असुन थंडी कमी जाणवणार आहे तर 22 नोव्हेंबर पासुन पुन्हा थंडीत वाढ होणार आहे.

 

पाऊस पाडण्याचे मुख्य कारण हे कमी दाबाचे क्षेत्र दक्षिण मध्य आणि त्याच्या लगतच्या दक्षिण पश्चिम बंगालच्या उपसागरावर तयार झाले आहे आहे. संबंधित चक्रीवादळाचे क्षेत्र हे समुद्रसपाटीपासून ५.८ किमी पर्यंत पसरते. 18 नोव्हेंबरपर्यंत ते पश्चिमेकडे सरकण्याची आणि दक्षिण आंध्र प्रदेश आणि उत्तर तामिळनाडू किनारपट्टीवर प्रभाव टाकण्याची दाट शक्यता आहे त्याच प्रमाणे त्याचा परिणाम आहे महाराष्ट्रावर पण दिसत आहे

त्याच प्रमाणे धुक्याचे प्रमाणात वाढुन पिकांचे मोठे नुकसान होण्याची शक्यता आहे.

तरी शेतकरी बांधवानी आपल्या पिकांची काळजी घ्यावी व धुई धुक्या पासुन शेतीचे संरक्षण करावे

People also searched this page for

हवामान अंदाज महाराष्ट्र live, हवामान अंदाजपंजाब डख, हवामानअंदाज आणि बातम्या, हवामानअंदाज महाराष्ट्र app, हवामानअंदाज today, हवामान अंदाज महाराष्ट्र live today, हवामान अंदाजआजचा, हवामान अंदाजमहाराष्ट्र, हवामान अंदाज महाराष्ट्र live abp maza, हवामान अंदाजआणि बातम्या यूट्यूब चैनल, हवामान अंदाज मराठवाडा आज live, हवामानअंदाज विदर्भ, हवामानअंदाज महाराष्ट्र today, हवामान अंदाजपंजाब डख, हवामानअंदाज पंजाब, हवामानअंदाज पंजाब डक, हवामान अंदाज पंजाबराव, हवामानअंदाज पंजाब तक, हवामान अंदाज पंजाबराव डॉग, हवामान अंदाज पंजाबरोड, आजचा हवामानअंदाज पंजाब, हवामानखात्याचा अंदाज पंजाब, आजचाहवामान अंदाज पंजाबराव, hawaman andaz today, hawaman andaz, hawaman andaj today maharashtra, hawaman andaz today live, hawaman andaz maharashtra, hawaman, hawaman andaz aani batmya, hawaman andaz live, hawaman andaz today maharashtra, hawamanacha andaj, hawaman andaj ani batmya, hawaman andaz vidarbha today, hawaman andaz marathwada, hawaman maharashtra, hawaman andaz, hawaman andaz today, hawaman andaz today live, hawaman andaz maharashtra, hawaman andaz aani batmya, hawaman andaz live, hawaman andaz today maharashtra, hawaman andaz vidarbha today, hawaman andaz marathwada, hawaman andaz vidarbha, hawaman andaz aaj ka, hawaman andaz house, hawaman andaz baatmya, hawaman andaz app, हवामान अंदाज live, हवामानअंदाज महाराष्ट्र live, हवामान अंदाजमहाराष्ट्र live today, हवामानअंदाज महाराष्ट्र live abp maza, पाऊस हवामानअंदाज live, हवामान अंदाज महाराष्ट्र live 2021, हवामान खात्याचा अंदाज live, हवामानअंदाज महाराष्ट्र live नाशिक, हवामान अंदाज महाराष्ट्र live news, हवामान अंदाजमहाराष्ट्र live औरंगाबाद, मानसून हवामान अंदाज live, मान्सून हवामानअंदाज live, हवामान अंदाज महाराष्ट्र live abp, हवामान अंदाजमहाराष्ट्र live मराठवाडा,

People also used hashtag for: #हवामानअंदाजमहाराष्ट्रlive, #हवामानअंदाजपंजाबडख, #हवामानअंदाजआणिबातम्या, #हवामानअंदाजमहाराष्ट्रapp, #हवामानअंदाजtoday, #हवामानअंदाजमहाराष्ट्रlivetoday, #हवामानअंदाजआजचा, #हवामानअंदाजमहाराष्ट्र, #हवामानअंदाजमहाराष्ट्रliveabpmaza, #हवामानअंदाजआणिबातम्यायूट्यूबचैनल, #हवामानअंदाजमराठवाडाआजlive, #हवामानअंदाजविदर्भ, #हवामानअंदाजमहाराष्ट्रtoday, #हवामानअंदाजपंजाबडख, #हवामानअंदाजपंजाब, #हवामानअंदाजपंजाबडक, #हवामानअंदाजपंजाबराव, #हवामानअंदाजपंजाबतक, #हवामानअंदाजपंजाबरावडॉग, #हवामानअंदाजपंजाबरोड, #आजचाहवामानअंदाजपंजाब, #हवामानखात्याचाअंदाजपंजाब, #आजचाहवामानअंदाजपंजाबराव, #hawamanandaztoday, #hawamanandaz, #hawamanandajtodaymaharashtra, #hawamanandaztodaylive, #hawamanandazmaharashtra, #hawaman, #hawamanandazaanibatmya, #hawamanandazlive, #hawamanandaztodaymaharashtra, #hawamanachaandaj, #hawamanandajanibatmya, #hawamanandazvidarbhatoday, #hawamanandazmarathwada, #hawamanmaharashtra, #hawamanandaz, #hawamanandaztoday, #hawamanandaztodaylive, #hawamanandazmaharashtra, #hawamanandazaanibatmya, #hawamanandazlive, #hawamanandaztodaymaharashtra, #hawamanandazvidarbhatoday, #hawamanandazmarathwada, #hawamanandazvidarbha, #hawamanandazaajka, #hawamanandazhouse, #hawamanandazbaatmya, #hawamanandazapp, #हवामानअंदाजlive, #हवामानअंदाजमहाराष्ट्रlive #हवामानअंदाजमहाराष्ट्रlivetoday, #हवामानअंदाजमहाराष्ट्रliveabpmaza, #पाऊसहवामानअंदाजlive, #हवामानअंदाजमहाराष्ट्रlive2021, #हवामानखात्याचाअंदाजlive, #हवामानअंदाजमहाराष्ट्रliveनाशिक, #हवामानअंदाजमहाराष्ट्रlivenews, #हवामानअंदाजमहाराष्ट्रliveऔरंगाबाद, #मानसूनहवामानअंदाजlive, #मान्सूनहवामानअंदाजlive, #हवामानअंदाजमहाराष्ट्रliveabp, #हवामानअंदाजमहाराष्ट्रliveमराठवाडा,

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *